Gå til hovedindhold
Du er her:

Skolens Historie

Den 12. august 1933 blev Lindegårdsskolen indviet ved en festlighed. Overlærer (skoleinspektør) Chr. Frederiksen byder 328 elever fordelt på 9 klasser velkommen til den nyopførte skole.

1940 – 1950

Lindegårdsskolens elevtal er stigende, og det vedtages at udbygge skolen med bl.a. 14 klasseværelser, 4 faglokaler og 1 gymnastiksal.Den tyske besættelse indebærer beslaglæggelse af skolen i april 1945, få dage før udbygningen skal indvies. 750 flygtninge fra Østprøjsen indkvarteres.

I februar 1946 bliver skolen rømmet for flygtninge, og den 22. marts er alle elever tilbage på skolen til genindvielse.

1950 – 1960

Der oprettes realklasser ved Lindegårdsskolen.

Den 1. februar 1955 bliver Erik Kann udnævnt til skoleinspektør.

1960 – 1970

For at afbøde skolens pladsmangel vedtager kommunalbestyrelsen at opstille to træpavilloner i skolegården.

Der oprettes skolenævn, og Helle Nielsen vælges som formand.

Skolen får sit første elevråd.

Der bliver etableret skolebibliotek med udlån til eleverne.

For midler fra Skolefonden anskaffer Lindegårdsskolens første båndoptager Eltra 1001.

1970 – 1980

Kuglepennen godkendes som skriveredskab.

Kommunalbestyrelsen vedtager at opføre yderligere en træpavillon med 5 klasseværelser.

Da ingen børn er blevet tilmeldt, bliver der ikke oprettet skolepasningsordning ved Lindegårdsskolen.

Den 1. november 1979 afløses Erik Kann af Mogens Trige som skoleinspektør ved Lindegårdsskolen.

1980 – 1990

I 1982 indretter man skolefritidshjem i den tidligere børnehave på Toftebæksvej.

I 1983 fejrer Lindegårdsskolen sit 50 års jubilæum.

Lindegårdsskolen modtager 6 klasser og en række lærere fra Baunegårdsskolen, der nedlægges.

Samordnet indskoling for bh. kl., 1. og 2. klasse påbegyndes.

I skoleåret 1989-90 gennemføres Projekt Medansvar, som bl.a. tager miljøspørgsmål og ressourceforbrug op og engagerer eleverne i skolens udsmykning og renholdelse.

I 1990 bliver skolenævnet erstattet af en skolebestyrelse.

1990 – 1999

Den 1. januar 1991 bliver Mogens Trige afløst af Christian Aagesen som skoleinspektør ved Lindegårdsskolen.

Klasserne fra skolens hovedbygning flyttes midlertidigt til lokaler i SFO og på Ny Lyngbygård, mens bygningen facaderenoveres.

Den 1. august 1997 bliver Christian Aagesen afløst af Vibeke Zancho Andersen som skoleinspektør ved Lindegårdsskolen.

I 1998 bliver idrætslegepladsen indviet på skolens boldbane.

Skoleudviklingen går stærkt, og begrebet - kvalitetsudvikling bliver et af hovedbegreberne i Folkeskolen.

SKOLEPLANEN, der beskriver skolens virksomhed og de indsatsområder, der skal kvalitetsudvikles, udkommer i januar 1999 som ringbind og på skolens Internetside.

Lindegårdsskolen søger altid at tage udgangspunkt i den enkelte elevs behov, og altid ønsker skolen, at det skal ske i nært samarbejde med hjemmet. I den forbindelse kan nævnes et godt og kvalificeret samarbejde med skolebestyrelsen.

Skal der sættes en kort overskrift på Lindegårdsskolens virksomhed, kunne det være: Lindegårdsskolen – naturligvis!

Det var det slogan, der blev trykt på den T-shirts, alle elever fik som gave, da skolen i 1998 fejrede sin 65 års fødselsdag. 

2000 - 2010

Skolen fik renoveret hjemkundskabslokalet og tilbygget en multihal i 2006.

I disse år bliver Folkeskolens Afgangsprøver digitale.

I 2008 blev skoleinspektør Vibeke Zancho Andersen afløst af Skoleleder Lasse Reichstein.

Skolens bygninger blev stabiliseret i 2008-2009.

2010 - 2016

Lasse Reichstein indfører "synlig læring" på Lindegårdsskolen.

I 2016 blev skoleleder Lasse Reichstein afløst af Peter Bjerregaard.

Senere samme år bliver eleverne i 1. klasse kåret som Danmarks bedste læsere.

Skolen gennemgår i årene 2016 - 2017 en gennemgribene ud- og ombygning. Det får bl.a. den betydning at Lindegårdsskolens SFO flytter ind i skolens lokaler, og Klub Carlsvognen flytter adresse til Toftebæksvej, da huset hvor klubben ligger bliver revet ned. Den gennemgribene udbygning har også den betydning, at Den Kommunale Tandpleje flytter til en udbygning på Lindegårdsskolen.

2020 - 2021

1. april 2020 starter Morten Kristiansen som skoleleder. Morten mødte ind til sin første arbejdsdag til en skole helt uden elever og personale, da skolen var lukket ned på grund af Covid 19. Morten møder først personale og eleverne på 0.-5. årgang 12. april, hvor landet langsomt begynder at lukke op igen. Ca. en måned senere, møder 6.-9. årgang samt deres lærere, igen i skole. Skoleåret 2019-20 var et anderledes skoleår, ikke mindst på grund af nedlukningen af landet, men også fordi 9. klasserne ikke kom til eksamen.

2022 - 2022

1. april 2022 starter Louise Lego som skoleleder. Louise er et kendt ansigt på Lindegårdsskolen i forvejen, da hun startede som lærer på skolen i 2011. Efterfølgende blev Louise afdelingsleder, for herefter at blive viceskoleleder i 2021.

2023 -

Den 14. august fyldte Lindegårdsskolen 90 år. Det  på dagen fejret med, at hjemis bilen kom med is til alle skolens elever.

Eleverne fik på en fællessamling vist billeder af skolen i gamle dage.

Selve fejringen foregik den 13. og 14. september, hvor indskolingen brugte skoledagen med hoppeborge, Slush ice og film. Om aftenen var der fællesspisning og diskotek med lasershow i hallen for mellemtrinnet. Udskolingen havde gallafest aftenen efter. Med rød løber, fællesspisning og diskotek med lasershow i hallen.