Gå til hovedindhold
Du er her:

Værdigrundlag

Her finder du skolens værdigrundlag

Skolens værdier

 • Samarbejde

  Samarbejde er at opleve værdien af et berigende fagligt og socialt fællesskab, hvor vi samarbejder på tværs af fagligheder og årgange. Det gør vi i dagligdagen gennem professionelle læringsfællesskaber og ved at prioritere fælles aktiviteter og traditioner.

  En bærende del af elevernes læring og trivsel kommer af et engageret fælles ansvar i skolehjemsarbejdet.

  Sådan vil vi gerne se værdien samarbejde komme til udtryk på vores skole:

  • At du bidrager til en positiv skoledag
  • At vi bruger hinandens kompetencer
  • At du lytter anerkendende til andres synspunkter
  • At du indgår kompromiser.
 • Nærvær

  Nærvær er når vi kender til hinandens behov og kompetencer, så vi kan tilrettelægge den bedst mulige dag – både for den enkelte og fællesskabet. Forudsætningen for nærvær er gensidig respekt, tillid og åbenhed.

  Sådan vil vi gerne se værdien nærvær komme til udtryk på vores skole:

  • At du taler pænt til og om andre
  • At du bidrager til gode og givende relationer
  • At vi er engagerede i hinanden
  • At du deltager i lærings- og sociale situationer.
 • Mangfoldighed

  Mangfoldighed er når der er plads til forskelligheder og vi ser det som en kvalitet. Vi har alle forskellige styrker og svagheder men er alle lige værd. Mange perspektiver giver flere muligheder og større rum for udvikling.

  Sådan vil vi gerne se værdien mangfoldighed komme til udtryk på vores skole:

  • At vi respekterer hinandens forskelligheder – fagligt som socialt
  • At du/vi er åben overfor forskellige måder at lære på.
  • (forskellige baggrunde).
 • Nysgerrighed

  Nysgerrighed er, når vi har opdaget at noget er, og vi gør hvad vi kan for at finde ud af hvad eller hvorfor det er. (Når) Vi er nysgerrige på at udvikle os både fagligt og socialt.

  Sådan vil vi gerne se værdien nysgerrighed komme til udtryk på vores skole:

  • At du er engageret i klassens dagligdag
  • At du er motiveret for at lære
  • At du kan følge din nysgerrighed og undren
  • At du tør fejle imens du lærer.