Gå til hovedindhold
Du er her:

Ordensregler på Lindegårdsskolen

Læs om Lindegårdsskolens ordensregler

Ordensregler på Lindegårdsskolen

Ordensreglerne er med til at skabe forudsætningerne for et godt arbejdsklima både i den enkelte klasse og på skolen som helhed. Skolens regler skal være kendte og accepterede, så alle ved, hvad der er god opførsel på Lindegårdsskolen. Derfor er reglerne tydelige i trivselsarbejdet i den enkelte klasse og på skolen.

Det er en hovedregel, at vi alle udviser sund fornuft og passer på skolen og hinanden.

Følgende regler gælder:

 • Vi har en god omgangstone. Vi tager hensyn til hinanden, taler og opfører os respektfuldt overfor hinanden.
 • Vi hjælper alle med at passe på skolen og holde den ren og pæn. Man skal rydde op efter sig. Efter endt skoledag skal IW-tavler være slukket og døre og vinduer være lukket.
 • Det er ikke tilladt at anvende sin mobiltelefon i skoletiden fra 0.- 9. klasse, medmindre der gives tilladelse af læreren til et undervisningsmæssigt formål. I udskolingen må eleverne dog anvende deres telefoner i pauserne. Det er under ingen omstændigheder tilladt at filme andre eller tage billeder uden samtykke. Denne regel er ligeledes gældende i SFO og klub.
 • Boldspil foregår kun udendørs, dog ikke i arboretet ved tandplejen.
 • Rulleskøjter, skateboard, løbehjul mm. foregår på basketbanen. Der skal bæres hjelm. El-løbehjul må ikke anvendes i skoletiden.
 • Det er ikke tilladt at cykle i eller igennem skolegården.
 • Eleverne i 7. – 9. klasse må forlade skolens område i spisepausen.
 • Legetøj må medbringes efter aftale med medarbejdere.
 • Skolens sneregler repeteres for alle klasser ved snevejr.
 • Energidrikke er ikke tilladt i skoletiden.
 • Rygning, herunder alle former for e-cigaretter, vapes, puffbars og snus, er ikke tilladt i skolens og klubbens åbningstid kl.6.30-22. Heller ikke udenfor skolens område. Dette er uanset, om produktet indeholder nikotin eller ej. Dette punkt kategoriseres som grov opførsel.

Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes

Hvis reglerne ikke overholdes, påtales dette overfor eleven af en medarbejder.

Hvis reglerne gentagne gange bliver overtrådt, kontaktes forældre, og vi laver sammen aftaler om, hvordan du kan overholde skolens regler.

Grov opførsel, hærværk og vold kan medføre bortvisning fra skolen og eventuelt erstatningskrav. I disse tilfælde er det skoleledelsen, der træffer afgørelsen. Hjemmet vil blive kontaktet, og det videre forløb aftales.

Vedtaget i MED-udvalget, oktober 2023