Gå til hovedindhold
Du er her:

Lindegårdskolens SFO

Lindegårdsskolens SFO holder til i stuen og på 1. sal 

 • Pædagogiske mål

  At skabe et trygt, anerkendende og udviklende pædagogisk fritidstilbud, hvor vi støtter op om det enkelte barns trivsel, relationer, sociale kompetencer, empati og ansvarlighed.

  At vi på SFO ikke tolererer mobning eller drillerier.

  At vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til børnene, da anerkendelse styrker barnets oplevelse af at blive set, hørt, forstået og lære sig selv at kende. Anerkendelse handler ikke kun om enighed, ros og positiv bekræftelse, men mere om en grundlæggende indstilling til børnene som ligeværdige trods forskellighed.

  At børnene danner venskaber på tværs af årgangene, da vi heri ser et større fællesskab hvor børnene får forskellige roller, lærer af hinanden, hjælper hinanden og bliver bedre til at rumme hinandens forskelligheder.

  At børnene lærer om demokrati, konflikthåndtering, sociale spilleregler, forpligtende fællesskaber samt SFOens regler og rutiner.

  At vi på SFO vægter konflikthåndtering højt. Selvom vi kan have en travl hverdag, vil vores højeste prioritet altid være at hjælpe med at løse en konflikt, når den opstår. Ved at støtte børnene i konflikthåndtering, giver vi dem også redskaber til, at de nemmere selv kan løse de små ting i hverdagen.

  At vi på SFO tilbyder voksenstyrede aktiviteter, hvor vi er sammen med børnene. Vi opbygger tillid og relationer til dem og ser bl.a. børnenes sociale relationer, kompetencer og ageren med hinanden.

  At vi støtter børnene i selv kan vælge fra og til. Det er med til at give dem selv- og medbestemmelse og på sigt lære, at kunne se konsekvenser af egne valg.

  At der er tid og mulighed for fri leg på SFOen. Vi ser det vigtige i, at den frie leg er med til at styrke børnene i deres venskaber, identitetsdannelse, fantasi, kommunikation, samarbejde og forhandlinger, som de i høj grad bruger til hverdag.

  At vi følger kommunens mad- og måltidspolitik og serverer derfor hovedsageligt groft og grønt/frugt i vores café.

 • Forventninger til forældre

  Vores forventninger til jer forældre:

  • At være interesseret i et tæt og tillidsfuldt samarbejde - heri være i dialog med os om jeres barns trivsel og udvikling.
  • At orientere os på SFOen, hvis der er specielle forhold i familien, som kan præge barnet.
  • At henvende jer til personalet, hvis I undrer jer over vores måde at håndtere jeres barn på.
  • At I holder jer orienterede om SFOen på Aula - herunder bl.a. besvare på tilmeldingerne til ferier.
  • At I giver SFOen besked via Aula komme/gå modul, hvis jeres barn ikke kommer (syg/fri) eller hvis andre henter.
  • At I støtter op om jeres barns oprydning ved afhentning.
 • Dagligdagen

  På Lindegårdsskolens SFO har vi mange forskellige aktiviteter. De varierer fra dag til dag, men der er altid noget at lave. Vores voksenstyrede aktiviteter er bl.a.:

  • Et kreativt rum hvor børnene bl.a. kan tegne, sy, væve, knytte, lave perler og meget mere.
  • I grovværksteder arbejder vi med grove materialer. Eksempelvis træ, gips, ler, papmache og maling.
  • Drama hvor vi arbejder med fantasi og udtryksformer.
  • Musik - både med akustisk guitar, cd og dans med Wii.
  • Bold og bevægelse på legepladsen og i hallen.
  • Leg og byg med bl.a. plus plus, LEGO, dukker, biler og dyr.
  • Spil og it - bl.a. brætspil, mini-robotter og VR-briller.
  • Natur- og bålaktiviteter i haven.
  • Café hvor vi serverer et lille mellemmåltid bestående af fx brød og frugt/grønt.

  Den frie leg og det frie valg er også en vigtig del af SFOen. Børnenes tid på SFO er fritid og det er vigtigt, at de selv kan vælge fra og til.

  I børnenes  leg ser vi at nogle børn indimellem skal udfordres til at vælge nye, aktiviteter - og andre børn skal støttes i at være vedholdende i deres valg. I legen ser vi bl.a. at børnene får styrket deres venskaber, identitetsdannelse, fantasi samt deres evner inden for konflikthåndtering og samarbejde.

 • 1. maj børn

  Særligt for Majbørn

  Som alle andre børn kan jeres barn også benytte sig af vores morgenåbning fra kl. 6.30. Kl. 7.15 går gruppen af majbørn til deres egne lokaler og starter dagens program.

  Der er en del rutiner som er planlagt for at skabe forudsigelighed og ro for børnene i den store nye verden der møder dem på skolen. Blandt andet Cirkus Total som er et før skole læringsmateriale med bogstav- og tallege og rim og remser.

  I løbet af maj og juni bruger vi tiden på at lære hinanden, skolen og SFOen at kende. Det handler meget om at skabe tryghed og fortrolighed med omgivelserne samt at danne relationer barn-barn og barn-voksen imellem. Vi går ture på skolen, i nærområdet og vi besøger også 0. klasserne, så børnene kender deres kommende børnehaveklasseleder og er trygge i klasselokalet.

  Skoleparathed

  Vi har en forventning om, at jeres barn er SFO- og skoleparate når vi ses 1. maj.

  De skal derfor kunne

  • Klare toiletbesøg selv - fra start til slut
  • Være social robuste – kunne klare små konflikter selv
  • Skrive sit navn og klippe med en saks
  • Have lyst til at lære nyt og være nysgerrig
  • Huske 2-3 beskeder
  • Overholde regler i spil og lege – og kunne tåle at tabe
  • Rydde op efter deres leg
  • Have styr på deres garderobe og rydde op i den.
  • Bære deres egen taske.

Praktisk information

 • Åbningstider

  Mandag-fredag kl. 6.30-8.00 er der morgenåbning.

  SFOen åbner igen kl. 14.00-17.00 - undtaget fredag hvor vi lukker kl. 16.00.

  I skolernes ferier har vi åbnet kl. 6.30-17.00 (fredag kl. 16.00).

 • Lukkedage

  SFOen har lukket i ugerne 28, 29 og 30. De forældre, der ikke har mulighed for at holde ferie, er henvist til ”Fællespasningen” i SFO v/Lundtofte skole.

  Ud over de tre uger i sommerferien er SFO pålagt yderligere fem lukkedage i løbet af skoleåret.

  For skoleåret 2023/2024 har skolebestyrelsen fastsat lukkedagene til:

  Den 27. 28. 29. december 2023 samt den 2. januar 2024

  Fredag d. 10. maj 2024, som er fredag efter Kristi Himmelfartsdag  

  .

 • Arrangementer

  På SFO har vi arrangementer på hvert klassetrin en gang årligt. Det varierer fra årgang til årgang samt klassetrin.

  De sidste par år har vi fx afholdt bålarrangement med pandekager for majbørnene og afholdt halloween for 3. klasserne.

  Derudover afholder vi bl.a:

  • Julearrangement hvor vi hygger omkring bålet
  • Legeuge hvor vi på tværs af årgange og afdelinger leger og dyster i forskellige dicipliner
  • Fodboldcup med andre SFO’er i Lyngby