Gå til hovedindhold
Du er her:

Ordensregler på Lindegårdsskolen

Ordensreglerne er med til at skabe forudsætningerne for et godt arbejdsklima både i den

enkelte klasse og på skolen som helhed. Skolens regler skal være kendte og accepterede,

så alle ved, hvad der er god opførsel på Lindegårdsskolen.

Det er en hovedregel, at vi alle udviser sund fornuft og passer på skolen og

hinanden.

Følgende regler gælder:

 • Vi har en god omgangstone. Vi tager hensyn til hinanden, taler og opfører os respektfuldt overfor hinanden.
 • Vi hjælper alle med at passe på skolen og holde den ren og pæn, herunder og skolens inventar og facader.
 • Man skal rydde op efter sig, også inden man går til frikvarter.
 • IW-tavler skal slukkes og døre og vinduer lukkes efter endt skoledag.
 • Det er ikke tilladt at anvende sin mobiltelefon i skoletiden fra 0.- 9. klasse medmindre der gives tilladelse af læreren til et undervisningsmæssigt formål.
 • I udskolingen må eleverne dog anvende deres telefoner i pauserne.
 • Det er under ingen omstændigheder tilladt at filme andre eller tage billeder uden samtykke. Denne regel er ligeledes gældende i SFO og klub.
 • Boldspil foregår kun udendørs, dog ikke i arboretet ved tandplejen og på tagterrassen.
 • Rulleskøjter, skateboard, løbehjul mm. foregår på basketbanen. Der skal bæres hjelm.
 • Det er ikke tilladt at cykle eller anvende el- løbehjul i skoletiden
 • Cykler og løbehjul skal opbevares i cykelstativer.
 • Eleverne i 7. – 9. klasse må forlade skolens område i pauserne, under forudsætning af, at forældrene giver tilladelse til det.
 • Skolens sneregler overholdes af alle klasser ved snevejr.
 • Rygning, snus og e-cigaretter er ikke tilladt i skolens og klubbens åbningstid kl.6.30-21.

Hvad sker der, hvis reglerne ikke overholdes:

 • Hvis reglerne ikke overholdes, påtales dette overfor eleven af en medarbejder.
 • Hvis reglerne gentagne gange bliver overtrådt kontaktes forældre, og vi laver sammen
 • aftaler om, hvordan du kan overholde skolens regler.
 • Grov opførsel, hærværk og vold kan medføre bortvisning fra skolen og eventuelt
 • erstatningskrav. I disse tilfælde er det skoleledelsen, der træffer afgørelsen . Hjemmet vil
 • blive kontaktet, og det videre forløb aftales.

Vedtaget i MED-udvalget, juni 2022