Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du referater for skolebestyrelsen for indeværende skoleår. 

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: lindegaard@ltk.dk

Referater

 • Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 27. september 2022 kl. 17:00 – 19:00,

  Bestyrelsesmøde, Lindegårdsskolen

  Til stede:

  Skolebestyrelsens medlemmer og skolens ledelse

  Marie Raskov, formand

  Søren Rasmussen, forældrerep.

  Rita Nanyonga, forældrerep.

  Heidi Lindstrøm Andersen, forældrerep.

  Lone Hesberg Kristensen, forældrerep.

  Sophie Suhl, forældrerep. (suppleant)

  Kristin Kledal, forældrerep. (suppleant) fraværende

  Malthe Jetoft elevrep.

  Aino Njefi elevrep.

  Mads Bjarkow, medarbejderrep.

  Louise Lego, Skoleleder

  Rasmus Langager, Viceskoleleder (referent) fraværende

  Mikkel Kruse, Fritidsleder (referent)

  Kirsten Vind, medarbejderrep

  Forberedelse: Læs dagsorden og bilag:

  1: Årsplan på Lindegårdsskolen

  Eventuelt.  Ugeplaner laves i Meebook fremover. Lærerne har været på kursus, men forvent lidt begyndervanskeligheder. Skolemadsordning er desværre ikke muligt pt. Er løftet til forvaltningsniveau.

  Orientering

  Ledelsen - En god fællesuge og meget stor tilslutning fra forældre og søskende torsdag aften. Skilte på døre, værksteder fremover.

  Formanden – Marie har valgt at tage formandsposten, det kommende år. Ønsker at hjælpe med at sætte ramme og skik på skolebestyrelsesarbejdet. Ny dagsordensform med ønske om diskussioner frem for orientering. 

  Eleverne – Utilfredshed med udeordning for udskolingseleverne – varer frem til efterårsferien. Ønske om større ensartethed ift. dresscode når man skal have taget ”fjollebillede” så det ikke er den enkelte lærer der afgør det. Generelt ønskes der mindre medarbejderindblanding i de unges tøjvalg. Ønske om ensartede regler. Skolen/bestyrelsen drøfter det. Drengenes omklædning: Koldt vand, dårlig lugt. Ønske om mere fokus på udearealer. Affaldssorteringen fungerer ikke endnu. Tages op i elevrådet igen.

  Pædagogerne - Zombieløb tirsdag i uge 43. For både sfo og fritidsklub.

  Lærerne -7.og 8. klasserne er med historiedysten som har fokus på Niels Bohr. Den ene klasse er gået videre til 2. runde

  Der er i næste uge ”girls day in science” – vi deltager med 8. og 9. klasser

  Naturfagsugen starter i morgen og slutter på fredag

  Status på Skolebestyrelsesvalg (Orientering og beslutning)

  Status på skolebestyrelsesvalget + beslutning om formand – Marie er valgt som formand. Vi mangler stadig medlemmer i skolebestyrelsen. De nuværende SB-medlemmer skriver ud i de klasser de har børn i, og opfordrer til at folk melder sig til skolebestyrelsen. Måske med invitation til at komme og se hvad et skolebestyrelsesmøde er. Skolen lægger opslag på Aula.

  Velkommen til ny elevrådsformand og næstformand Malthe Jetoft og Aino Njefi

  Valg af repræsentant til Skoleråd og andre vigtige roller i bestyrelsen (kontaktforældre, høringssvar mv.) Skoleråd: Heidi deltager i udgangspunktet, men de gange hun ikke kan deltage skriver hun ud og tilbyder pladsen til andre.

  Kontaktforældre: Sophie

  Høringssvar: Fælles

  Mødestruktur, form og datoer for SB-møder (Drøftelse og beslutning)

  Dialog og beslutning om ’det gode SB møde’ – hvordan får vi mest muligt ud af møder, form og varighed m.m. Møderne ændres fra en varighed af 2 timer til 2,5 timer. Fortsætter rullende mandage og tirsdage.                                                                                  

  Nedsæt udvalg til opdatering af forretningsorden – sendes ud sammen med referat.

  Skolebestyrelsens fokusområder i 22/23 årshjul (Drøftelse og beslutning)

  Hvilke indsatsområder skal SB arbejde med i skoleåret 22/23 (se bilag 1) Principper  Kontaktforældrerolle, kommunikation fra bestyrelsen, 2-delt skole, høj-niveau undervisning, udeområde.

  Hvilke faste traditioner har skolen? Skal der tilføjes nye til årshjulet? Louise og Mikkel kigger på det.

  Hvordan øger vi synligheden af bestyrelsens arbejde og engagerer flere til deltagelse?

  Nedsæt udvalg til opdatering af årshjul for Skolebestyrelsen og skolens traditioner: Kommende møde

  Udeområder (Drøftelse og beslutning) – Punkt udsat til næste møde

  Skolen/SFO/Klub ønsker at opprioritere udeområderne: Aktiviteter på terrassen?

  Arbejdsdag for forældre?

  Godkendelse af referat - godkendt