Gå til hovedindhold
Du er her:

Referater

Her finder du referater for skolebestyrelsen for indeværende skoleår. 

Referater fra tidligere skoleår, kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor på email: lindegaard@ltk.dk

Referater

 • Skolebestyrelsesmøde 28. august 2019

  Referat for skolebestyrelsesmøde d. 28. august 2019

  Mødet holdes på lærerværelset på Lindegårdsskolen

  Tilstede: Peter Bjerregaard, Mikkel Kruse, Malene Herbert, Peter Dehn, Eva Munch Skovgren, Birthe Rode, Kristin Kledal, Mads Frederik Fischer-Møller, Anne-Luise Sig Nyrop Lystlund, Søren Rasmussen, Maria Ósk, Christina Linck Holbek

  Fraværende: Maria, Søren,

  Deltagelse i andre møder: Luise Lystlund 2 møder

  SB møder i skoleåret 19/20: 26/9, 23/10, 25/11, 14/1, 24/2, 31/3, 4/5, 16/10

  Godkendelse af dagsorden

  Siden sidst

  En forældre ønsker at indtræde i bestyrelsen som suppleant. Vi siger velkommen til Peter Bjerregaard fra 0a  – deltager i mødet den 23/10.

  Tirsdag den 19/11 er Per Schultz Jørgensen booket til foredrag om ”Karakterdannelse”. Personalet deltager og forældre inviteres. Afholdes i hallen kl. 18-20.

  Nyt fra Elevrådet (udgår)

  Der er endnu ikke valgt ny elevrådsformand

  Deltagelse i andre møder

  Luise Lystlund: Formøde Skolerådsmøde på Engelsborg, samt Skolerådsmødet den 13/8.

  Konstituering - Valg af formand og næstformand

  Formand:  Luise Lystlund

  Næstformand: Mads Fischer-Møller

  Kontakt til skolebestyrelsen

  Kontaktoplysninger på skolens hjemmeside. Tilføjer billede, mobilnummer samt e-mail. Billeder tages på strategidagen.

  Opfølgning på møder

  Tilbagemelding på skolerådsmøde

  Borgmester inviteret af alle skolernes skolebestyrelser samt Lene Magnusson (direktør) og Gitte Kjær Westermann (politiker) og Kirsten Balle () og afbud fra Martin (næstformand B&U udvalget).

  Godt oplæg fra formanden for skolerådet omkring den pressede økonomi i kommunen på skoleområdet.

  Bedt om en plan for bygningsvedligeholdelsen samt nyt kig på størrelsen af ressourcetildelingen i kommunen. 

  Ambitionerne i LTK for skoleområdet må nedsættes, hvis økonomiske nedskæringer fortsætter. Nedskæringerne indenfor specialområdet blev LTK også bedt om at se på igen.

  Opfølgende møde senere på året.

  De nye 0. klasser

  Status på maj-juni og skolestart

  52 børn er startet pr. 1/5. Blev inddelt i 9 tryghedsgrupper af ca 6 børn ud fra geografi og børnehaver samt det enkelte barn.

  Ud fra disse tryghedsgrupper sammensættes 3 store grupper, der roteres mellem de 3 store grupper med passende mellemrum. På denne måde fandt vi tre homogene grupper. Kun ganske få justeringer herefter.

  Tre klasser med hhv 16, 17 og 18 elever.

  Udeareal

  Status på sommerens arbejde og progression

  Vi gik ud og så på udearealerne og det igangværende arbejde. Arbejdet skrider planmæssigt frem.

  Økonomi

  Orientering om skolens økonomi

  Peter gennemgik skolens økonomi.

  Afgangskarakterer

  Orientering om skolens eksamenskarakterer juni 19

  9. klassernes gennemsnit de sidste tre år blev gennemgået.

  Årgang 2018/2019:

  Årskarakterer gns: 7,09

  Eksamens gns: 7,22

  Lands- og kommunegennemsnit vides først til januar 2020.

  Årgang 2017/2018:

  Årskarakterer gns: 7,21

  Eksamens gns: 7,8

  Landsgennemsnit: 7,3

  Kommunegennemsnit: 8,4

  Årgang 2016/2017:

  Årskarakterer gns: 6,25

  Eksamens gns: 6,5

  Landsgennemsnit: 7,4

  Kommunegennemsnit: 8,5

  Vi skal huske på ikke kun at kigge på gennemsnit. Og at man ikke kan sammenligne gennemsnit fra år til år, da der kan forekomme meget store forskelle på de børn, der var på skolen det år.

  Skolen har de børn den har og personalet arbejder ud fra, at det enkelte barn klarer sig bedst muligt. Vi arbejder med progressionen for det enkelte barn.

  Trivsel og personaleforhold

  Vi har ansat ny lærer til udskolingen i stedet for Lisbeth Brix, der sagde op inden sommerferien.

  Der er ansat ny medhjælper i SFO i barselsvikariat for Terese.

  Helena, klassepædagog i 1a, har opsagt sin stilling pr. 1/10. Skolen har opslået stillingen.

  Meddelelser og EVT

  Kirsten Balle, chef for Center for Uddannelse og Pædagogik (CUP), stopper i LTK pr. 1/10.

  Godkendelse af referat

  Godkendt.